Planleggingsdager 2019-2020

Planleggingsdagene for barnehageåret 2019/2020 er: 15. og 16. august, 18. november, 2. januar og 22.mai. Disse dagene brukes til faglig oppdatering av personalet/kursing, planlegging og evaluering, gjennomgang av barnehagens HMS, mm. Planleggingsdagene er den 4. ferieuka til barnet og betalingsfri (i og med at juli er betalingsfri måned).