Søknadsskjema

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Opptak av barn i ledige plasser er samordnet mellom private og kommunale barnehager. Gå inn på Harstad kommune sine hjemmesider, og gjør dere kjent med retningslinjer for opptak. Her finner dere også link til søknads-skjemaer. Eller dere kan følge linken som ligger vedlagt her. Grønnebakkan barnehage er en andelsbarnehage, der kjøp av andel gir fortrinn ved opptak. Gjør dere kjent med barnehagens vedtekter og spesielt opptakskriterier.