Planleggingsdager 2020-2021

Planleggingsdagene for barnehageåret 2020/2021 er: 13. og 14. august, 16. november, 22.februar og 14.mai. Disse dagene brukes til faglig oppdatering av personalet/kursing, planlegging og evaluering, gjennomgang av barnehagens HMS, mm. Planleggingsdagene er den 4. ferieuka til barnet og betalingsfri (i og med at juli er betalingsfri måned).