/>

Planleggingsdager 2022-2023

Planleggingsdagene for barnehageåret 2022/2023 er: 18. og 19 august, 14 november, 6 mars og 19 mai. Disse dagene brukes til faglig oppdatering av personalet/kursing, planlegging og evaluering, gjennomgang av barnehagens HMS, mm. Planleggingsdagene er den 4. ferieuka til barnet og betalingsfri (i og med at juli er betalingsfri måned).