/>

Søk plass!

I Grønnebakkan barnehage er vi opptatt av å ivareta barns fantasi og skaperglede gjennom drama, sang og musikk. I lek og hverdagsaktiviteter får barna imitere, kle seg ut og oppleve trivsel, glede og fellesskap. Velkommen til oss!